Vi har begrænset mulighed for at have opstalder-Dressurheste stående hos os, er du interesseret, kan du kontakt Alexandra på tlf. 20698583 eller mail for at høre om mulighederne.

Vi vil i 2021 igangsætte etablere af Ebbe Flod udvendig ridebane, 6 stk 10x10m luftefolde, ridesti 400m, udvidelse af ridehal til 20x60m.

Pris for opstaldning pr. måned kr. 3.600,- inkl moms, udmugning, foder, hø, halm og ride faciliteret.

Opstaldning af heste, sker for ejerens ansvar og risiko.